Reklamační řád, návod na použití a údržbu

Reklamační řád

Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci nejlépe emailem na adrese info@vpavucine.cz, případně písemně na adrese Naďa Tereshchenko, Kníničská 127, 66481 Ostrovačice.

  

Při podávání reklamace je nutné doložit:

- podrobný popis závady

- fotografie závady

- vyplněný formulář pro uplatnění reklamace: ke stažení zde.

Samotné reklamované zboží s veškerým příslušenstvím posílejte až po domluvě s prodávajícím.

 

 

V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. Řešení oprávněné reklamace a záruka na vyměněné zboží se řídí ustanovením občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Lhůta pro vyřízení reklamace včetně odstranění vady je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo na výměnu vadného zboží nebo na odstoupení od kupní smlouvy.

 

Adresa, kam zasílat reklamované zboží: Naďa Tereshchenko, Kníničská 127, 66481 Ostrovačice.

 

 

Na zakoupenou obuv se vztahuje záruční doba 24 měsíců od data prodeje (nelze zaměňovat s životností, životnost obuvi může být kratší než záruční doba, v závislosti na způsobu a intenzitě používání).

Reklamaci je nutné uplatnit bezodkladně, používání poškozené obuvi může být důvodem k zamítnutí reklamace. Reklamace se nevztahuje na vady a opotřebení způsobené nevhodnou údržbou a použitím, nevhodným výběrem obuvi, nedodržením pokynů z návodu na použití a údržbu a běžným mechanickým opotřebením výrobku či poškození živly (voda, oheň apod.). Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci, ani na poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímos přepravcem).

 

Návod na použití a údržbu

- při nákupu berte v úvahu účel, ke kterému bude obuv používána, používejte ji způsobem a v prostředí v souladu s její účelovostí

- při výběru a nákupu dbejte na správně zvolený typ obuvi a jeho velikost a střih (délka i šířka bot je uvedena na stránkách eshopu). Nevhodně zvolený typ a velikost obuvi nemůže být důvodem k pozdější reklamaci.

- obuv po zakoupení pečlivě vyzkoušejte

- obuv střídejte, zejména v nepříznivém počasí

- při obouvání (zejména bot uzavřeného střihu) používejte obouvací lžíci

- usňová a látková obuv není vodotěsná. Odolnost vůči vlhkosti (a většímu zašpinění) zvýšíte používáním vhodné impregnace. Impregnujte před prvním použitím a poté v závislosti na používání.

- obuv nesušte v bezprostřední blízkosti zdrojů tepla, nepromáčejte a neperte v pračce, pokud není v detailu produktu uvedeno, že je obuv pratelná

- používejte impregnaci a ostatní výrobky k péči o obuv vhodné na konkrétní typ obuvi

- po použití obuv ošetřete vhodnými prostředky a napněte na napínáky odpovídající velikosti

- chraňte obuv před chemickými vlivy

- usňová obuv může při zvýšeném pocení nebo provlhnutí částečně pouštět barvu

- částečná rozdílnost povrchu je typická pro přírodní useň

  

Přehled piktogramů druhů materálů: 

obuv-piktogramy

 

Návod na ošetřování jednotlivých druhů obuvi:

 

obuv z hladkých usní - zbavte obuv od nečistot vhodným kartáčkem, měkkým hadříkem nebo vlhkou houbou. Suchou useň ošetřete krémem či balzámem na obuv. Vyvarujte se rozmáčení, poškozuje vzhled povrchové úpravy a deformuje tvar. Pokud dojde k promáčení obuvi, dbejte na její včasné očištění, vysušení a nakrémování pro příslušný druh usně a typ její povrchové úpravy. 
vlasové materiály (velury a nubuky) - znečištění odstraňte krepovým kartáčkem nebo speciální gumou, kartáčujte bez vydírání vlasu. Na ošetření jsou vhodné impregnační přípravky ve sprejích, vlasová useň se nekrémuje.
lakové usně
 - nečistoty odstraňte měkkým textilem za sucha nebo mokra. Povrch je nutno chránit před chemickými vlivy a rozmáčením. Před mrazem chraňte ošetřením speciálním prostředkem na lakové usně.
povrstvená useň - viz lakové usně
plastové materiály - čistěte vodou s přídavkem saponátu a po opláchnutí otřete hadříkem.
textilní obuv - čistěte kartáčováním, podle druhu textilu a povahy znečištění také vytíráním za vlhka, mastně skvrny čističem skvrn na textil. Impregnuje se sprejem na textil.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1. 11. 2015. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.